کتاب داستان صوتی که در اندیشه او هستی که به دست آیزاک آسیموف نوشته شده است.او زیادتر از پانصد عنوان کتاب در همه ی دسته‌های مهم رده‌بندی دیوی داشته است .و سیارک آسیموف پنج هزار و بیست به افتخار او اسم گذاری شده است.داستان کوتاه که در اندیشه او هستی درباره ی دانشمندانی می باشد.نگارنده ی مشهور آیزاک آسیموف که یهودی‌ الاصل آمریکایی روسی بوده است.از تبار ژانرهای علمی و علمی تخیلی و فانتزی و وحشت و دکتر در بیوشیمی می باشد. معروفیت مهم و اساسی او بسیار به موجب سری بنیاد می باشد. قانونهای سه‌گانه رباتیک او از معروفیت دنیایی برخوردار می باشد و دایره‌المعارف بریتانیکا او را وضوح و شفافیت کلمات رباتیک داخل زبان انگلیسی شناخته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب داستان صوتی که در اندیشه او هستی تماس بگیرید

دانلود کتاب داستان صوتی که در اندیشه او هستی

www.irtanin.comپسورد فایل :  [با حروف کوچک نوشته شود]

 

 

 برگرفته از سایت طنین ایرانی