کتاب صوتی توصیه ی ده مرحله ای ریچارد برانسون برای موفقیت که توسط ریچارد برانسون نوشته شده و با زبان فارسی می باشد . در این اثر توصیه های ده مرحله‌ای ریچارد برانسون برای پیشرفت بسیار وجود دارد.ریچارد چارلز نیکولاس برانسون یکی از سرمایه داران مشهور و موفق و کارآفرین بریتانیایی و تاسیس کننده ی نمونه های شرکت‌های ویرجین است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب صوتی توصیه ی ده مرحله ای ریچارد برانسون برای موفقیت تماس بگیرید.

دانلود کتاب صوتی توصیه ی ده مرحله ای ریچارد برانسون برای موفقیت

 

برگرفته از سایت مای بوک