کتاب و فایل صوتی آلیس در سرزمین عجایب با قلم لوئیس کارول نوشته شده است. با جلد شومیز منتشر شده است. داستان به صورت کامل اتفاقی شروع می شود و با علاقه ی کودکانه آلیس واسه ی گذر از دری بسیار کوچک و داخل شدن به باغی سرشار از گل ادامه پیدا می کند. آرزوهای دور از واقعیت که صورت می پذیرد و موجودات بسیار عجیب و غریبی که در آن سرزمین پیدا و نمایان می شوند.ادبیات خیال‌پردازی داستان را تشکیل داده و معنای با عمق زیاد را در قالب داستانی کودکانه گفته است. آلیس در سرزمین عجایب و باقی آن که به سوی آیینه اسم داشته است در طول یک قرن و نیم بی شک و بدون توقف تجدید چاپ شده و نه فقط در دوره ی چاپ و نشر کتاب و تصویرگری انجام شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب و فایل صوتی آلیس در سرزمین عجایب تماس بگیرید

دانلود کتاب و فایل صوتی آلیس در سرزمین عجایب