فایل صوتی کاشفان فروتن شوکران با صدای بسیار زیبای احمد شاملو و آهنگسازی فریدون شهبازیان انجام گرفته است.شعر شاملو لبریزِ کلماتی است آشنا که آنگونه درهم آمیخته است که ناآشناتر از هر کلمه دیگر است. به کار گرفتن از کلمات و اصطلاحات کوچه و بازاری که آنطور آهنگین و منسجم در هم تنیده شده اند بر آنچه که تمام روز دیده ایم اما هیچ وقت در دید و نگاه صورت نیافته است.کاشفان فروتن شوکران اسم آلبومی می باشد که با صدای احمد شاملو و آهنگسازی فریدون شهبازیان که در آن احمد شاملو به بازخوانی شعرهای خود را انجام داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید فایل صوتی کاشفان فروتن شوکران تماس بگیرید

دانلود فایل صوتی کاشفان فروتن شوکران