کتاب آشپزی ساناز که توسط ساناز مینایی نوشته شده است.که برگرفته از صد و پنجاه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر در نمونه هایی از ویستا جمع آوری شده است. کتاب برگزرفته از قسمت های در ارتباط با سه مدل غذا می باشد اما شامل تنوعی باور نکردنی از این سه دسته است. که در کاراکتاب آن را به شما علاقه مندان به شدت توصیه نموده است. در این نوشته تلاش کرده است تا اندازه ی ممکن زیادترین متنوع به کار گرفته شده است.تا دوستان با هر سلیقه و ذائقه ای از دستورهای پخت و غذاها لذت خواهند برد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آشپزی ساناز تماس بگیرید

دانلود کتاب آشپزی ساناز