کتاب فیزیک سال ششم طبیعی نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هفت که به دست آقایان باروخ بروخیم و نصرالله حاج سید جوادی و احمد رفیع زاده به سبب آموزش و یادگیری در سال ششم دبیرستان رشته طبیعی نوشته شده است.اثر فوق مانند کتاب فیزیک سال ششم ریاضی در دو قسمت جدا و مستقل جمع آوری گشته است.قسمت اول مباحث ارتباط داشته به مکانیک می باشد که فقط فصل مربوط به حرکت پرتابه ها از آن حذف گشته است و باقی مطالب مثل مباجث قسمت مکانیک اثر فیزیک رته ریاضی است.قسمت دوم نوشته برگرفته از مباحث امواج و لوله های صوتی و پدیده تشدید و متون و مطالب الکتریسیته و جریان القائی که همان جریان متناوب و ساختمان اتم و فیزیک مدرن است . تمامی حق و حقوق این کتاب برای وزارت اموزش و پرورش قبل از انقلاب بود. برای خرید کتاب فیزیک سال ششم طبیعی نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هفت به لینک موجود مراجعه نمایید.

دانلود کتاب فیزیک سال ششم طبیعی نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هفت