پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب منتخب شاهنامه برای دبیرستانها که به اهتمام محمد علی فروغی و حبیب یغمایی انجام شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از کودکان دیروز عزیز که دانش آموزان قدیمی بوده اند زنده می کند.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران الان بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.اثر فوق در چاپخانه‌ی بانک ملی و در سال هزار و سیصد و بیست و یک به انتشار رسیده است.کیفیت آن بسیار خانا است و دارای ششصد و هشتاد و چهار صفحه می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب منتخب شاهنامه برای دبیرستانها تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2501

کتاب جغرافیای نو برای دوره اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شانزده که به دست محمد محیط طباطبایی نگاشته شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادر بزرگان عزیز که دانش آموزان دیروز و سالهای قبل بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای آنها بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.کتاب های مرتبط با این اثر بدیع و قافیه و زبان و ادبیات فارسی در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیای نو برای دوره اول دبیرستان سال هزار و سیصد و شانزده تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1794

کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان سال هزار و سیصد و شصت و دو که به دست حداد عادل نگاشته شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران الان بسیار دل انگیز است.کتاب های مرتبط کتاب فارسی سال سوم دبیرستان ها نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو و حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو و کتاب دینی دوم دبستان سال هزار و سیصد و بیست و هشت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تعلیمات اجتماعی سوم دبستان سال هزار و سیصد و شصت و دو تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
6944

کتاب علوم تجربی دوم دبستان سال هزار و سیصد و شصت و هفت که به دست عطااله بزرگ نیا نگاشته شده است.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید و هم اکنون به طور حتم از مطالعه آن لذت می برند.کتاب های مرتبط با این اثر آشنایی با جامعه و طرح کاد سال شصت و دو و تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج و فیزیک سال چهارم دبیرستان رشته علوم تجربی سال هزار و سیصد و شصت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب علوم تجربی دوم دبستان سال هزار و سیصد و شصت و هفت تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2275