پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب الفبای فارسی که به دست فتح الله بینا نگاشته شده است.اثر فوث درمورد آموزش دادن الفبای فارسی برای کودکان می باشد.کتاب مورد نظر در سال هزار و سیصد و سی به انتشار رسیده.تمامی حق چاپ نوشته ی فوق برای مولف می باشد. کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید. کتابهای مرتبط با اثر فوق علوم طبیعی سال پنجم رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک و کتاب سوم دبستان سال هزار و سیصد و چهل و دو و فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الفبای فارسی تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2077

کتاب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال هزار و سیصد و شصت و نه که به دست علی اکبر موسوی حسینی نگاشته شده است.کتاب های ارتباط داشته با این اثر دستور زبان فارسی سال سوم دبیرستان و تکنولوژی فلزکاری وطبیعی و بهداشت سال سوم دبیرستانها نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو می باشد.اثر فوق خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز زنده می نماید. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فرهنگ اسلامی و تعلیمات دینی سال هزار و سیصد و شصت و نه تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
5084

کتاب ریاضی اول دبستان سال هزار و سیصد و چهل و هفت که به دست جهانگیر شمس آوری با همکاری محمود رضا نگاشته شده است.نقاشی اثر فوق کاری از علی اصغر معصومی می باشد.و طراحی صفحات آن بر عهده ی محمد احصائی بوده است. این کتاب دارای صد و هفدنه صفحه می باشد.و در سال هزار و سیصد و چهل و هفت به انتشار رسیده است.نوشته ها و اثرهای درسی مرتبط با این کتاب خواص اعمال در حساب و روشهای انتگرال گیری و آشنایی با نرم افزارهای مفید ریاضی می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ریاضی اول دبستان سال هزار و سیصد و چهل و هفت تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2126

کتاب الفبای بینا که به دست فتح الله بینا نگاشته شده است.اثر فوق درمورد آموزش الفبای فارسی برای کودکان می باشد. نوشته ی فوق در سال هزار و سیصد و بیست به انتشار رسیده است. کتابناکهای ارتباط داشته با اثر موجود کتاب فارسی سال پنجم دبیرستان در سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و کتاب درسی تاریخ سال چهارم ادبی و نظام آموزشی قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو و هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب الفبای بینا تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1563