پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب فارسی سال چهارم دبستان هزار و سیصد و چهل و سه و این اثر در سال هزار و سیصد و چهل و سه شمسی به دست خانم دکتر زهرا خانلری کیا واسه ی آموزش در سال چهارم دوره ی تحصیلات ابتدائی نوشته شده است.زهرا خانلری از پیشگامان فعالیت‌های زنان داخل ایران می باشد و طی نگاشته ها و صحبتهای خویش اینگونه یادآور شده‌است .فکر ترقی و حقوق مساوری زن و مرد می بایست در همه ی شئون اجتماعی و سیاسی و حقوقی واقتصادی عادی جاری این کشور باشد . زن ایرانی به هیچ وجه کم استعداد تر از زنان دیگر کشورها نمی باشد. فقط دلیل عقب ماندگی اش و عقب ماندگی اجتماع و استبداد حکومت می باشد . برای آنکه زن ایرانی از عهده هر کاری بر خواهد آمد .برای کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فارسی سال چهارم دبستان هزار و سیصد و چهل و سه تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2202

کتاب جبر سال پنجم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست آقایان ابولقاسم قربانی و حسن صفاری نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده سه قوانین کتابهای درسی و اساسنامه سازمانهای اثرهای درسی ایران واسه ی تدریس در دبیرستانها انتخاب شده است. و اثرهای ارتباط شده به این کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال تحصیلی هزار و سیصد و چهل و شش جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت وجغرافیای سال پنجم دبیرستان رشته ریاضی و طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جبر سال پنجم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3232

کتاب جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت که به دست پروفسور تقی فاطمی و باقر نحوی و محسن هنر بخش نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده سه قوانین اثرهای درسی واسه ی تدریس در سال ششم ریاضی نظام قدیم انتخاب شده بود.اثر فوق مشتمل بر هفت فصل می باشد که عبارتند از مقدمه و تقارن و به طور کامل راجع به توابع یک متغیره و حد و پیوستگی و تعیین جهت تغییرات تابع و مشتق و موردهای استعمال مشتق و تعیین تحدب یا تقعر منحنی و نقطه عطف و صور مبهم و رفع ابهام آنها و رسم های منحنی نمایش تغییرات توابع و مباحثی در وجود و علامت ریشه‌های معادله درجه دوم پارامتری و مقایسه نمودن یک یا دو عدد با ریشه‌ها و تعیین کردن عده ریشه‌های معادله درجه سوم و مقدار تقریبی آنها به یاری رسم منحنی و بحث در معادله و توابع اولی و موارد استعمال آن در محاسبات سطوح و حجم می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جبر سال ششم ریاضی نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2981

کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و شش که به دست آقایان علی اکبر جلائی قر و رضا خزائلمحمد حسن گنجی و مصطفی عاطفی و حسن مشحون نوشته شده و بر طبق ماده چهار تصویب نامه مصوب سال هزار و سیصد و چهل و دو واسه ی آموزش در دبیرستانها انتخاب شده است.این اثر به تشریح وضعیت طبیعی و لقتصادی و صنایع و مسیر و راه های و ارتباطات کشور های پیشرفته آمریکا اتازونی انگلستان فرانسه آلمان غربی ایتالیا ژاپن و چین پرداخته است.نماد پیشرفت و ترقی هم اکنون با معیار های پنجاه سال پیش به طور کامل متفاوت شده است اما کشور های یاد شده علل خصوص چند کشور کانادا استرالیا همچنان پیشتاز دوره های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هستند.در دوران نگارش این اثر همچنان دنیای عرصه جنگ سرد و رقابت و کشمکش های بلوک های سیاسی شرق و غرب بوده است. اما این کشور ها با استدلال آنکه تمدن هم رقابت داشته و هم اشتراک مساعی به رشد و توسعه خویش ادامه داده اند که دلایل آن نه زیاد شدن جمهیت می باشد .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیا سال چهارم دبیرستان نظام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و شش تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2030