پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب جغرافیای سال پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست علی اکبر جلائی قر و رضا خزائل نگاشته شده است.این اثر بر طبق ماده چهار تصویب نامه مصوب بر هزار و سیصد و چهل و دو واسه ی درس دادن در دبیرستانها انتخاب شده بود.در قسمت نخست این اثر وضعیت طبیعیو وضعیت کشاورزی و محصولات دامی و وضعیت محصولات صنایع ایران و اینگونه صنایع دستی و کارخانه ای و صنایع استخراحی از از جمله نفت و معادن کانی و ئر و فصل سوم حال راه ها و خطوط ریلی و هوائی و دریائی خطوط ارتباطی پست و تلگراف و تلفن و بازرگانی مورد تحقیق قرار گرفته است.در قسمت دوم اثر به خواندن وضعیت حغراقیائی کشور های همسایه ی ایران پرداخته شده می باشد و گفتنی مس باشد بعد از سپری شدن زمانی نزدیک به نیم قرن دگرگونی های بسیاری در وضعیت سیاسی و اجتمائی کشورهای مناطق به وقوع پیوسته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جغرافیای سال پنجم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1702

کتاب تاریخ برای سال چهارم ادبی نظام آموزش قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو که به دست آقایان نگارنده با نام های عباس پرویز و نصرالله فلسفی و علی اصغر شمیم نوشته شده است و بر طبق ماده ی چهار از سمت کمیسیون برگزیده ی شورایعالی فرهنگ واسه ی درس دادن و آموزش در سال چهارم دبیرستان رشته ادبی انتخاب گشته است.تمامی حق این کتاب متعلق به وزارت فرهنگ و بعد ها آموزش و پرورش بوده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ برای سال چهارم ادبی نظام آموزش قدیم سال هزار و سیصد و چهل و دو تماس بگیرید.

 

پشتیبان سایت
1958

کتاب هیئت سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست سید باقر هیوی نگاشته شده است.این اثر به بوسیله اقای سید باقر هیوی نوشته شده و بر طبق ماده سه قانون اثرهای درسی و اساسنامه سازمان کتاب های درسی ایران واسه ی یادگیری فرزندان و آموزش دادن به آنها در دبیرستانها انتخاب شده بود.آقای سید باقر هیوی یکی از علمای حوزه علمیه قم دارای تالیفات بسیار گوناگون در خصوص علوم هیئت و نجوم بوده است که در مجله مکتب اسلام به انتشار رسیده است و عبارتند از حادثه عاشورا در چه روزی از سال شمسی اتفاق افتاده است. گوشه ای از معجزات علمی قرآن و اسرار عجیب جو زمین و قرآن و قوانین سه گانه کپلر و قرآن و قوانین سه گانه کپلر و دامنه حیات تا چه جایی است و تمامی این نوشته ها حال حاضر در کتابخانه حضرت ایت الله بروجردی حفظ شده است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هیئت سال پنجم رشته ریاضی سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2427

کتاب حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو که به دست اقایان محمد باقر ازگمی و باقر امامی و غلامرضا بهنیا و پذویز شهریاری و علی اصغر شیخ رضائی به رشته تحریر در آمده است و بر طبق ماده سه قانون های کتاب های درسی و اساسنامه سازمان نوشته های درسی ایران واسه ی درس دادن و آموزش داخل دبیرستانها برگزیده گشته شده بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2260