پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک که به دست آقایان دکتر علی زرگری و دکتر محمود بهزاد و محمد شاهین و دکتر محمد علی دفتری و دکتر صادق مبین و مهندس مرتضی هاشمی و امین میر هادی نوشته شده است و بر طبق ماده سه قوانین نوشته های درسی و اساسنامه سازمان کتابهای درسی ایران واسه ی آموزش دادن درس انتخاب شده اند .علوم زیست شناسی در مباحث گیاه شناسی داخل این اثر به گونه ای کامل تشریح شده است. دانش آموختگان دهه چهل و پنجاه با اسم این اثر آشنا هستند. این یکی از سه کتاب مهم رشته تحصیلی طبیعی بود که واسه ی دانش اموزانی که خویش را واسه ی کنکور اماده می ساختند بسیار ارزشمند بود.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تشریح و فیزیولوژی گیاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و یک تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1989

کتاب تشریح و فیزیولوژی حیوانی سال هزار و سیصد و چهل و شش که به دست اقایان دکتر محمد علی دفتری و محمد شاهین و دکتر محمود بهزاد و دکتر علی زرگری و دکتر صادق مبین و مهندس مرتضی هاشمی و امین میر هادی نوشته شده است و بر طبق ماده چهار تصویب نامه هیئت دولت واسه ی آموزش و یا دادن مطالب در دبیرستانها انتخاب شده است.در این قسمت از نوشته ادامه بحث درباره ی بافت های بدن آدمی و عاقبت مباحث سیستم های دستگاه های بدن برگرفته از دستگاه گوارش و تنفس و دفع ادرار و تنظیم شیمیائی غدد و تنظیمات عصبی و داخل خاتمه ساختمان و عملکرد خواس پنجگانه و فیزیولوژی ماهیچه مورد صحبت و تحقیقات قرار گرفته است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تشریح و فیزیولوژی حیوانی سال هزار و سیصد و چهل و شش تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2508

کتاب تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج که به دست صادق رضازاده شفق نگاشته شده است.این اثر به عنوان کتاب درسی در دبیرستانهای ایران نوشته شده و موضوع آن تحقیقات و اثرهای منظوم و منثور ادبیات ایران از زمان قبل از اسلام تا زمان غزنویان و شرح خال مختصر ادبا و شعرا و کتابهای علمی این زمان می باشد.همان گونه که می دانید با حملات عربها به ایران خیلی از نوشته های زمان پیش از اسلام از میان رفت آنگونه همچنان باقی مانده می باشد با زجمات و سختی بزرگانی واسه ی حفظ آن اثرهای آنها را به زبان تازی برگردانده شده است.باروی کار امدن سلسله سامانیان به تدریج نوشته های ترقی زبان و ادبیات پارسی اشکار شده و پاسداران این زبان در سمت رهائی از یوغ عرب تلاش نموده اند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات ایران سال چهارم ادبی سال هزار و سیصد و چهل و پنج تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1627

کتاب تاریخ ادبیات پنجم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست صادق رضازاده شفق نگاشته شده است.این اثر به عنوان کتاب درسی داخل دبیرستانهای ایران نوشته شده و موضوع آن تحقیق و پژوهش نوشته های منظوم و منثور ادبیات ایران در زمان سلجوقایان و توضیحات خال مختصر ادبا و شعرا و نوشته های علمی این زمانه است .ارزش این سلسله و معاصرین آن ها مثل خوارزمشاهیان و غوریان ال بویه و عزنویان زیادتر از گذشتگان می باشد که برای آنکه ادبیات ایران در این دوره نضج گرفت و زیاد شده و شعرای نامی و فضلای مشهور مثل ناصر خسرو و خیام و انوری و معزی و قطران تبریزی و سنائی و شیخ عطار نیشابوری در این زمانه ظهور نمودند و همان گونه تاریخ نویسان مثل راوندی اندیشمندان و عالمان مثل غزالی و نجم الدین الدین کبری و قشیری در این زمان زندگی می نموده است . از مشخصات دیگر این زمانه آن است که مذهب تصوف در این دوره رو به پیشرفت رفته است .برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ ادبیات پنجم سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1895