خرید کتاب

پشتیبانی 9 صبح لغایت 12 شب (دفتر میرداماد:26401956_دفتر سهروردی:88478196_مشاور فنی:09125343644)

0
0
0

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست سرز-زیمانسکی نگاشته شده است.اثر فوق در دانشگاه علم و صنعت به انتشار رسیده است.حق تکثیر این اثر درسی بسیار قدیمی با نویسندگانی می باشد که همگی از دنیا رفته اند و مترجمان آنها ناشناس هستند.اثرهای ارتباط داشته با این کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و فیزیک دانشگاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1117

کتاب شیمی عمومی چاپ سوم طبق برنامه سال اول که به دست ابراهیم نهورای نگاشته شده است.نوشته ی موجود به دسانتشارات دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسیده است. و در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار منتشر شده است. کتاب قدیمی مرجع دانشگاهی می باشد.کتاب های مرتبط با این اثر کتاب فارسی و حساب ابتدایی سال هزار و سیصد و بیست و نه و کتاب جبر سال چهارم ریاضی و فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیمی عمومی چاپ سوم طبق برنامه سال اول تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
696

کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان که به دست ابراهیم محمودی آستارایی و محمد حسین احمد زاده نگاشته شده است.مطالب اثر فوق در مورد ماشین ابزار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از افراد که دانش آموزان دیروز و مادر و پدران الان می باشند زنده می نماید.و مطالعه و دیدن آن برای آنها بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.کتاب های ارتباط داشته با این اثر جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت و آشنایی با جامعه و طرح کاد سال شصت و دو و حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
1696

کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج که به دست نگاشته شده است.هنر پنجم دبستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی برابر با سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج شمسی می باشد.نقاشی این کتاب را آقای محمود جوادی پور و قسمت خط آن را محمد احصائی انجام داده است.این نوشته دارای هشتاد صفحه می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران حال حاضر بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.اثرهای مرتبط با این کتاب فارسی سال ششم دبیرستان و رشته طبیعی و ریاضی و زمین شناسی و تکامل سال ششم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
907