پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب بدیع و قافیه که به دست آقایان دکتر محمد خزائلی و حسن سادات ناصری نگاشته شده است.این اثر توسط نشر امیر کبیر چاپ شده است.و در سال هزار و سیصد و سی و چهار به انتشار رسیده است.اسکن این کتاب در کتابخانه دیجیتال هند انجام شده می باشد. کتاب های مرتبط با این اثر فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و فیزیک سال دوم دبیرستان علوم تجربی و ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت و هشت و Graded English سال هزار و سیصد و شصت می باشد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب بدیع و قافیه تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3006

کتاب اصول هندسه سال هزار و دویست و نود و دو که به قلم میرزا عبدالغفار نجم الملک سرتیپ مهندس و معلم کل و مولف علوم ریاضی در مدرسه مبارکه نظامیه دارالفنون نگاشته شده است.اثر فوق برای دانش آموزان قدیم عزیز که در کنار ما نیستند و از دنیا رفته اند می باشد.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اصول هندسه سال هزار و دویست و نود و دو تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3533

کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار که به دست سرز-زیمانسکی نگاشته شده است.اثر فوق در دانشگاه علم و صنعت به انتشار رسیده است.حق تکثیر این اثر درسی بسیار قدیمی با نویسندگانی می باشد که همگی از دنیا رفته اند و مترجمان آنها ناشناس هستند.اثرهای ارتباط داشته با این کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک الکتریسیته و مغناطیس و فیزیک دانشگاهی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می کند.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب فیزیک مکانیک سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
4268

کتاب شیمی عمومی چاپ سوم طبق برنامه سال اول که به دست ابراهیم نهورای نگاشته شده است.نوشته ی موجود به دسانتشارات دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسیده است. و در سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار منتشر شده است. کتاب قدیمی مرجع دانشگاهی می باشد.کتاب های مرتبط با این اثر کتاب فارسی و حساب ابتدایی سال هزار و سیصد و بیست و نه و کتاب جبر سال چهارم ریاضی و فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب شیمی عمومی چاپ سوم طبق برنامه سال اول تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2409