پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

دانلود کتاب های درسی قدیمی

 کتاب های درسی قبل انقلابدانلود کتاب های درسی قبل انقلاب و دانلود کتاب های درسی قدیمی دهه پنجاه و دهه شصت

...............................................................................................................................................

کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان که به دست ابراهیم محمودی آستارایی و محمد حسین احمد زاده نگاشته شده است.مطالب اثر فوق در مورد ماشین ابزار می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از افراد که دانش آموزان دیروز و مادر و پدران الان می باشند زنده می نماید.و مطالعه و دیدن آن برای آنها بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.کتاب های ارتباط داشته با این اثر جبر سال ششم ریاضی نطام قدیم سال هزار و سیصد و چهل و هشت و آشنایی با جامعه و طرح کاد سال شصت و دو و حساب سال سوم دبیرستان سال هزار و سیصد و پنجاه و دو می باشد.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب درس فنی سال چهارم هنرستان تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
6798

کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج که به دست نگاشته شده است.هنر پنجم دبستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی برابر با سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج شمسی می باشد.نقاشی این کتاب را آقای محمود جوادی پور و قسمت خط آن را محمد احصائی انجام داده است.این نوشته دارای هشتاد صفحه می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران حال حاضر بسیار دل چسب است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.اثرهای مرتبط با این کتاب فارسی سال ششم دبیرستان و رشته طبیعی و ریاضی و زمین شناسی و تکامل سال ششم دبیرستان رشته طبیعی سال هزار و سیصد و پنجاه و چهار و فیزیک سال پنجم رشته طبیعی و ریاضی سال هزار و سیصد و چهل و هشت است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب هنر پنجم دبستان سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3078

کتاب انگلیسی پنجم دبیرستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی که به دست پریوش منوچهری و جریس استرین نگاشته شده است.اثرهای مرتبط داشته با اثر فوق فیزیک سال ششم دبیرستان رشته ریاضی دهه چهل و قسمت اول مکانیک و علوم تجربی اول دبستان سال هزار و سیصد و شصت و فیزیک سال چهارم دبیرستان ریاضی و فیزیک سال هزار و سیصد و شصت می باشد.کتابی که در مقابل روی شما قرار دارد خاطرات قدیم را برای برخی از پدر و مادران عزیز که دانش آموزان دیروز بوده اند زنده می نماید.و اثری می باشد که مطالعه و دیدن آن برای پدر و مادر بزرگ و مادر و پدران الان بسیار دل انگیز است.این اثر برای آموزش و یادگیری در زمان قبل از انقلاب برگزیده شده است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب انگلیسی پنجم دبیرستان سال دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
3494

کتاب تعلیمات دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب که به دست گروه نویسندگان نگاشته شده است.اثر روبروی شما بر سه قسمت تقسیم شده است که قسمت نخست فروع دین و احکام و بخش دوم آیات قرآن مجید و قسمت سوم آن اخلاق است. و توسط شرکت سهامی طبع و نشر کتابهای درسی ایران به انتشار رسیده است. کتب های مرتبط به این اثر فارسی سال ششم دبیرستان رشته ادبی سال هزار و سیصد و پنجاه و سه و تاریخ ایران باستان و کتاب درسی پنجم دبستان قبل از انقلاب سال هزار و سیصد و پهل و سه است.برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تعلیمات دینی پنجم دبیرستان قبل از انقلاب تماس بگیرید.

پشتیبان سایت
2750