کتاب نمایشنامه کارت های پشت و رو که به دست آنتونیو بئورو بایخو نوشته و توسط پژمان رضایی ترجمه گشته است.کارت های پشت رو که در سال هزار و نهصد و پنجاه و هشت واسه ی بوئِرو بایِخو جایزه ی ملی تئاتر را گرفته است.درامی خانگی و خانوادگی ست که همکنش سختی های اجتماعی بحران زده از دید و نگاه اقتصادی و اخلاقی را در مقیاسِ کوچکِ خانوادگی به دقت تحقیقات می کند.آنتونیو بوئِرو بایِخو نه فقط برجسته ترین نمایشنامه نویسِ مدرنِ اسپانیایِ قرنِ بیستم می باشد همچنان به گواهِ خیلی از نمایشنامه نویسانِ معاصر و تأثیرگذارترین نمایشنامه نویس بر نویسندگان نسل های پس از خود است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه کارت های پشت و رو تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه کارت های پشت و رو