.کتاب نمایشنامه شوهر دلخواه و زن بی اهمیت که به دست اسکار وایلد نوشته و توسط پرویز مرزبان ترجمه گشته است. دو نمایشنامه کتاب از دو تا نمایش نامه به وجود آمده است که در آن ارتباطات احساسی و عاشقانه زن و مرد هم نقش پر رنگی داشته است. سبک نوشتارش حالت کلاسیک را دارد .

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه شوهر دلخواه و زن بی اهمیت تماس بگیرید

دانلود کتاب نمایشنامه شوهر دلخواه و زن بی اهمیت