کتاب اتللو نام یکی از آثار ویلیام شکسپیر است این کتاب یک پیس تراژدی است  در بین سالهای هزار و ششصد و سه تا هزار و شششصد و سه میلادی توسط ویلیام شکپیر نوشته شده است.  کتاب اتللو  اقتباسی است از اثر سینسیو تحت عنوان کاپیتان مغربی که  نویسنده اثر ایتالیایی است. در نمایشنامه اتللو قصه تمش بر موضوع خیانت و خیانت بر عشق است و خیانت بر روابط زناشویی است این کتاب با عنوان اتلو مغربی نیز مشهور است.  کاراکتر اصلی کتاب اتللو را مردی تشکیل میدهد که فرمانده ارتش است و لقبش فرمانده مغربی است که نامش اتلو است و به تحریک یکی از کسانی که زیر دست اوست با تحریکات شخصی به نام ایاگو به همسر وفادار خود که نامش دزدموناست شک می کند. و بدون آنکه این موضوع را به زن  خود بازگو کند و او را محاکمه قرار دهد او را می کشد و پس از کشتن او تازه متوجه اشتباه خود و پاک بودن زن خود می شود که از شدت عذاب وجدان خودش را می کشد.،.نسخه حاضر ترجمه م . ب آذین است که در دهه چهل چاپ ترجمه و به چاپ رسیده است.برای خرید کتاب اتللو اینجا کلیک کنید و برای دانلود کتاب اتتلو به ادامه مراجعه نمایید

 

دانلود کتاب اتللو