کتاب ژولیوس سزار عنوان نمایشنامه ای است. از ویلیام شکسپیر که نمایشنامه ژولیوس سزار یک تراژدی است که در حدود سال هزار پانصد و پنجاه و پنج احتمال میرود .به تحریر و اجرا رفته است. کتاب ژولیوس سزار پیرامون نقشه و توطئه ایست بر ضد ژولیوس سزار .که در نتیجه قتل این دیکتاتور رومی در جنگ فیلیپی شکست بزرگی رقم میخورد.نکته جالب این کتاب عنوان این نمایشنامه است که با نام ژولیوس سزار نوشته شده است. اما کارکتر اصلی این قصه نمی باشد و تنها در 3 صحنه ژولیوس سزار حضور دارد .و در نخست پرده 3 بقتل میرسد.برای خرید کتاب ژولیوس سزار  اینجا کلیک نمایید.  و کسانی که قصد دانلود دارند به ادامه مراجعه نمایند

 

 

 

دانلود کتاب ژولیوس سزار

نسخه ای که در دست شماست برای دانبود چاپ قبل از انقلاب می باشد