کتابهای بهرام بیضایی که در سال هزار و سیصد و هفده چاپ شده می باشد.این اثر توسط بهرام بیضایی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. بهرام بیضایی در صورت انجام کارگردانی و نمایش‌نامه نویسی در سینما دوره های گوناون دیگری همانند تدوین و ساخت عناوین بندی و تهیه کنندگی را هم انجام داده است. بیضایی متولد پنچ دی هزار و سصد و هفده در تهران می باشد که کارگردان سینما و تئاتر و نمایش‌نامه نویس و فیلمنامه نویس و پژوهشگر ایرانی نیز می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتابهای بهرام بیضایی تماس بگیرید

کتاب سه نمایشنامه عروسکی

کتاب عیارنامه

کتاب چهار صندوق

کتاب دیباچه ی نوین شاهنامه

کتاب دنیای مطبوعاتی آقای اسراری

کتاب در زادروز آنکه دولتش آباد

کتاب حقیقت و مرد دانا

کتاب مسافران

کتاب پهلوان اکبر میمیرد

کتاب طومار شیخ شرزین