پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۰ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶ , دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0

نمایشنامه و فیلمنامه

کتاب نمایشنامه پادشاه یک چشم که به دست کارلوس فوئنتس نوشته و توسط فریبا کامکاری ترجمه شده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. نمایش‌نامه وجود داشته ی فوق یک نمایش‌نامه‌ای مکزیکی می باشد که دو شخصیت دوک و دوناتا در تمامی جاهای آن وجود دارند. دوناتا خانمی پیر می باشد که زن یکی از فرماندهان ارتش و دوک خدمتکار منزل او می باشد.فرمانده به زمان یک هفته به ماموریت فرستاده شده است .از این رو دوک به کارهای منزل رسیدگی می نماید.در مدت این هفته ارتباط بسیار عاطفی بین دوک و وناتا به وجود آمده است که در آخر با آمدن فرمانده و کشته شدن دوک داستان به آخر می رسد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه پادشاه یک چشم تماس بگیرید

کتاب نمایشنامه دوشیزه رزیتا که به دست فدریکو گارسیا لورکا نوشته و توسط فانوس بهادروند ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. کتاب دنا رزیتا یا زبان گلها و قصه ی سرنوشت زنی می باشد که به ناچار از زندگی عاشقانه واسه ی او زندگی بی اهداف و بدون عشق بدون مفهوم می باشد. از این رو سختی و دشواری انتظاری بیست و پنج ساله را به جان خریده است تا قادر باشد عشق را به هر صورتی در وجود خود پاک و بی آلایش زنده نماید .انتظاری بسیار زیاد و دشوار که در اول شیرین و در آخر کشنده می باشد. انتظاری طولانی از نظر آنها که عشق نمی فهمند و معنی آن را درک ننموده اند. اما پر مفهوم واسه ی کسی که آن را درک نموده است. لورکا در دنا رزیتا عشق و انتظار را در قالبی رمانتیک و به صورت شعر با درآمیختگی سورآلیستی به نمایش گذاشته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه دوشیزه رزیتا تماس بگیرید

کتاب نمایشنامه چایخانه که به دست لائوشی نوشته و توسط محمد رضا پوراکبر ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. این اثر نمایشنامه ای می باشد که در سه پرده با ترجمه آقای محمد رضا پور اکبر صورت پذیرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه چایخانه تماس بگیرید

کتاب نمایشنامه شمال از شمال غربی که به دست ارنست لمن نوشته و توسط عباس اکبری ترجمه گشته است.و با جلد شومیز منتشر شده است. شمال به شمال غربی فیلم نامه‌ای می باشد ساخته شده که از ارنست لیمن که اینک در بیست و چهارمین کتاب از نمونه جمع شده صد سال سینما و صد فیلم‌نامه به طبع رسیده است.این فیلم‌نامه را آلفرد هیچکاک در سال هزار و نهصد و پنجاه و نه داخل آمریکا به تصویر کشانده است .داستان این فیلم درمورد مرد بازرگانی می باشد که به طور غلط به جای جاسوسی که بر ضد سازمان سیاه مشغول فعالیت می باشد دستگیر شده است. ولی بعد از چندی فرار می کند.مرد بازرگان به موجب دست یابی به بعضی از اطلاعات و اسرار محرمانه از سمت سازمان‌های جاسوسی به مرگ محکوم می شود.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب نمایشنامه شمال از شمال غربی تماس بگیرید