در کتاب نمیراث ایرا ن ما شاهد چرخه ای و نمایی از تفکر و هنر و تاریخ ادبیات و تمدن و تاریخ کشورمان ایران خواهیم بود و زحمات مردم و تلاش های ایشان در راستای تمدن و فرهنگ دیده خواهد شد.کتاب میراث ایران توسط چندی از پژوهشگران و باستان شناسان کشور انگلیس که توسط و ناظرات دکتر ا ج آربری  محقق و معلم بزرگ دانشگاه کمبریج است گردآوری و نوشته شده است. شما دوستان برای خرید کتاب میراث ایران  می توانید روی عکس زیر کلیک نمایید.چاپ کتاب مربوط به نیم قرن پیش می باشد مربوظ به بنگاه ترجمه و نشر کتاب

 

 خرید کتاب میراث ایران

 

دانلود کتاب میراث ایران