کتاب تاریخ شاهی قراختائیان اثر م‍ح‍م‍د اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌ است که  درباره خان‌نشین قراخِتایی .این کتاب یکی از کتب تاریخی ارزنده ایست که توسط دکتر باستانی پاریزی تصحیح و اهتمام نویسی شده است.برای خرید کتاب تاریخ شاهی فراختائیان تماس بگیرید

کتاب تاریخ شاهی قراختائیان

.

 

  دانلود کتاب تاریخ شاهی قراختائیان