کتاب تصاویر مستندی از سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران که انتشارات آن بررسی های تاریخی می باشد.که دارای تعداد شصت و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.و توسط مجید وهرام نوشته شده است. نگارنده ی این اثر مجید وهرام دانشجوی فوق لیسانس باستان شناسی است و این مجلد قسمتی از نمونه جمع شده از مجله تحقیقات تاریخی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تصاویر مستندی از سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران تماس بگیرید

 

دانلود کتاب تصاویر مستندی از سکه ها و پیکره های شاهنشاهان ایران