کتاب عظمت بازیافته که قبل از انقلاب چاپ شده می باشد.که انتشارات آن یونیورسال می باشد.که دارای تعداد شصت و هفت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. تصویرگر نوشته ی طراحی بلژیکی به اسم دینو آتاناسیو می باشد.کتاب عظمت بازیافته داستانی می باشد تصویری واسه ی کودکان و نوجوانان که تواریخ معاصر ایران را از شهریور هزار و سصد و بیست تا سال هزار و سیصد و پنجاه و پنج موجب بر روایات رسمی حکومت وقت و بر محور سرنوشت محمدرضا پهلوی نمایان شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عظمت بازیافته تماس بگیرید

دانلود کتاب عظمت بازیافته