کتاب زن ایرانی در رواق حرمسرا که در سال هزار و سیصد و نود و چهار چاپ شده می باشد.این اثر توسط خسرو معتضد نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته در اسفند نود و چهار چاپ شده است و این پست در جهت واسه ی معرفی نمودن این نوشته خوش فرم است.تا دوستان و علاقه مندان که این حوزه را دوست دارند بتوانند از آن استفاده نمایند. این اثر توسط نشر البرز به چاپ رسیده است.که موضوع این اثر موضوع زنان و ایران و وضع اجتماعی و زنان درباری است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب زن ایرانی در رواق حرمسرا تماس بگیرید

دانلود کتاب زن ایرانی در رواق حرمسرا