کتاب محاکمه محاکمه گران که در سال هزار و سیصد و شصت و سه چاپ شده می باشد.این اثر توسط محمد گلبن و یوسف شریفی نوشته شده است.که انتشارات آن نقره می باشد.که دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده به به شناسایی و تحقیقات فعالیت‏ها و انجام تعدادی از مستشرقان انجام داده است.نگارنده با طرح و دفاع نمودن از این ایده ها که خرجی ها به کشور و اثرهای و میراث اسلامی پناه برده اند تا با آشنایی آنها به دست آوردن منبع ها خود پردازند و صورت دهند.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب محاکمه محاکمه گران تماس بگیرید

دانلود کتاب محاکمه محاکمه گران