کتاب کوروش بزرگ که انتشارات آن موسسه مطبوعاتی علمی می باشد.که دارای تعداد چهارصد و پنجاه و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. که در سال هزار و سیصد و چهل و چهار چاپ شده می باشد.این کتاب به دست عباس خلیلی نوشته شده است.کوروش دوم که به کوروش بزرگ و کوروش کبیر معروف می باشد بنیان‌گذار و اولین شاه شاهنشاهی هخامنشی می باشد که در میان سال‌های پانصد و پنجاه و نه تا پانصد و بیست و نه قبل از میلاد بر مناطق پهناور از آسیا حاکمیت نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کوروش بزرگ تماس بگیرید

دانلود کتاب کوروش بزرگ