کتاب حروفیه در تاریخ که در سال هزار و سیصد و شصت و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط یعقوب آژند نوشته شده است.که انتشارات آن نی می باشد.که دارای تعداد صد و نود صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. او زمان کارشناسی تاریخ را در دانشگاه تبریز زمان کارشناسی ارشد را در پژوهشکده فرهنگ ایران و زمان دکتری تاریخ را در دانشگاه تهران سپری کرده است. یعقوب آژند به دنیا آمده در بیست و نه خرداد هزار و سیصد و بیست و هشت می باشد.که یکی از پژوهشگر ایرانی حوزه تاریخ و هنر و ادبیات می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حروفیه در تاریخ تماس بگیرید

دانلود کتاب حروفیه در تاریخ