کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری درایران دوره قاجاریه که در سال هزار و سیصد و پنجاه و نه چاپ شده می باشد.این اثر توسط احمد اشرف نوشته شده است.که انتشارات آن زمینه می باشد.که دارای تعداد صد و هفتاد و یک صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است.وضع نیمه استعماری و رویدادهای سیاسی و اقتصادی اجتماع ایرانی در موقعیت سلطه ی استعماری است .احمد اشرف نگارنده و جامعه‌شناس ایرانی می باشد که در دانشگاه‌های پنسیلوانیاو کلمبیاو پرینستون و تهران به درس دادن جامعه‌شناسی و تاریخ اجتماعی ایران مشغول شده است. تا الان چند کتاب و همچنان مقالات زیادی از او چاپ شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری درایران دوره قاجاریه تماس بگیرید

دانلود کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری درایران دوره قاجاریه