کتاب عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران که در سال هزار و سیصد و سی و دو چاپ شده می باشد.این اثر توسط ابراهیم تیموری نوشته شده است.که انتشارات آن اقبال می باشد.که دارای تعداد چهارصد و بیست صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. میرزا حسین خان سپهسالار که مشهور به دلاک زاده و با لقب به مشیرالدوله همراه با سه برادرش در واقع چهار شیطان مجسم بودند.او در ترکیه عثمانی به عضو شدن فراماسونری صورت گرفه است و رسما لباس آنها را در بر کرد و حلقه غلامی انگلستان را به گوش انداخت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب عصر بی خبری یا تاریخ امتیازات در ایران