کتاب از کورش تا پهلوی به مناسبت روز تاجگذاری که در سال هزار و سیصد و چهل و شش چاپ شده می باشد.که انتشارات آن نشریه دانشگاه پهلوی شیراز می باشد.که دارای تعداد صد و هجده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. تاریخ ایران جلوه گاه سرنوشت انسانها و خدمتهای پادشاهان این کشور می باشد. پادشاهی که با شجاعت و با قدرت فراوان کشور ایران را به اوج قدرت و بزرگی رسانده است و با رواج عدل و داد آدمی را در پناه امن و آسایش حفظ نموده است.دانشگاه پهلوی این نوشته ی هنری را که نقشی از تاریخ شاهنشاهی ایران می باشد با کمال تواضع در مقابل مبارک همایونی تقدیم نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب از کورش تا پهلوی به مناسبت روز تاجگذاری تماس بگیرید

 

دانلود کتاب از کورش تا پهلوی به مناسبت روز تاجگذاری