کتاب ایرانیان در میان انگلیسیها که به دست دنیس رایت نوشته شده است.که ترجمه آن توسط کریم امامی می باشد.که دارای تعداد پانصد و سه صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. اثر ایرانیان در میان انگلیسیها اسم نوشته ای می باشد که از دنیس رایت که به تحقیق روند ارتباط بین دو کشور از نخستین نماینده انگلیس داخل ایران جفری دولانگلی در سال هزار و دویست و نود تا زمان زندگی نویسنده پرداخته است. این نوشته از نقطه دید و نگاه دخالتهای دولت انگلستان در ایران مخصوصا در زمان قاجار و پهلوی ارزش بسیاری داشته و به عناوین یک کتاب مرجع نزد پژوهشگر تاریخ معاصر ایران شناخته شده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایرانیان در میان انگلیسیها تماس بگیرید

دانلود کتاب ایرانیان در میان انگلیسیها