دانلود کتاب قربانعلی بک که توسط جلیل محمد قلی زاده نوشته شده است.که دارای تعداد صد و پنجاه و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. نویسنده جلیل محمد قلی زاده مشهور به ملانصر الدین پسر محمد قلی زاده بازرگان از مردم نخجوان می باشند. او موسس مجله مصور و فکاهی ملا نصر الدین در باکو است. این مجله در بیدار شدن آدمهای قفقاز و پیرامون و مبارزه با خرافات های و فساد و استبداد نقش مهم را بازی نمود و اکثر انسانها با سوادی که زمانه ی انقلاب مشروطیت ایران را درک نموده اند با این مجله آشنا می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب قربانعلی بک تماس بگیرید

دانلود کتاب قربانعلی بک