کتاب تاریخ روابط روس و ایران که توسط محمد علی جمالزاده نوشته شده است.که دارای تعداد صد و سی صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این کتاب توسط بنیاد موقوفات دکتر محمد افشار چاپ شده است. این اثر نوشته محمد علی جمالزاده نویسنده مشهور ایرانی بوده است که شامل کارنامه درخشان نگارندگی و سیاسی می باشد . اثرهای این نگارنده واسه ی بسیاری از مطالعه کنندگان و افرادی که جدیدا مطالعه ی کتابهای تاریخی و سیاسی را شروع نموده اند اسمی اشنا و احتیاجی به تعریف بی جا نخواهد داشت.کتابخانه کاراکتاب این نوشته را به دوستداران نویسنده و تاریخ ایران توصیه نموده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخ روابط روس و ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ روابط روس و ایران