کتاب آخرین سنگر آزادی که با قلم میرجعفر پیشه وری نوشته شده است. و به کوشش رحیم رئیس نیا می باشد.که دارای تعداد پانصد و پانزده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. او در هزار و دویست و هفتاد و دو شمسی در روستای سیدلر زیوه سی خلخال به دنیا آمئده است. در ده یا دوازده سالگی و بعد از کمی درس خواندن ابتدایی به همراه پدر و مادرش که در یک درگیری تمام ثروت خویش را از دست داده بودند به قفقاز سفر نمود. در آن دوران باکو با عناوین یک مرکز نو صنعتی هزاران جویای کار را به خود پذیرفته است. او در باکو در دانشگاه کمونیستی زحمتکشان شرق درس خواند و در همان جا در خصوص مدارس اتحاد ایرانیان و بلدیه به شغل دبیری پرداخته است.میر جعفر جوادزاده خلخالی یا سید جعفر پیشه‌وری یکی از سیاستمداران و روزنامه‌نگار و مبارز انقلابی کمونیست ایرانی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آخرین سنگر آزادی تماس بگیرید

دانلود کتاب آخرین سنگر آزادی