کتاب پنجاه ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی که دارای تعداد چهارصد و هفتاد و چهار صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته هم یکی از مراجع در ارتباط با تاریخ نیروی زمینی شاهنشاهی با عناوین تاریخ پنجاه ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی ایران که به شما بزرگان تقدیم شده است.کتاب نسخه مهم و اسکن شده از روی نسخه چاپ گشته در سال دو هرار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی و نگاشته شده به دست سپهبد محمد کاظمی و سرهنگ استاد منوچهر البرز می باشد.و به اهتمام سرهنگ ستاد علی وزیری صورت گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب پنجاه ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی تماس بگیرید

دانلود کتاب پنجاه ساله ی نیروی زمینی شاهنشاهی