کتاب جمهوری مقدس که توسط محمد قوچانی نوشته شده است.و دارای تعداد سیصد و یازده صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته با محتوای نوشته های متنوعی می باشد که محمد قوچانی به مناسبت‌های گوناگون در روزنامه‌ها و مجلات و نشریات گوناگون عرضه نموده است .کتاب در چهار فصل تنظیم شده می باشد که از جمله بازگشت به گذشته و رجال جمهوری اسلامی و انقلابی که صادر نشد و خاطره قدرت است . تاریخ جمهوری اسلامی که در مطلب نه فقط واسه ی بازکاوی خاطره نیرو و که سمت مطالعه تجربه حاکمیت یک ایدئولوژی می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب جمهوری مقدس تماس بگیرید

دانلود کتاب جمهوری مقدس