کتاب حکومت نادرشاه که توسط ویلم فلور نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. او از معروفترین پادشاهان ایران بعد از اسلام می باشد و خیلی از تاریخدانان او را نیرومندترین پادشاه ایرانی پس اسلام دانسته اند. کتاب بسیار جالب حکومت نادرشاه درباره ی نادر شاه افشار که قبل از پادشاهی نادر قلی خوانده می‌ شد است.او با لقب به تهماسب‌قلی خان از ایل افشار خراسان از هزار و صد و چهارده تا بیست و هشت خرداد هزار و صد و بیست و شش خورشیدی یا سی خرداد پادشاه ایران و بنیانگذار دودمان افشاریه شده می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب حکومت نادرشاه تماس بگیرید

دانلود کتاب حکومت نادرشاه