کتاب آذزبایجان در جنگ جهانی اول که توسط توحید ملک زاده دیلمقانی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. در این نوشته نگارنده با استفاده کردن از سندها و منبع ها مستند و جزئیات این اتفاقات را با وجود انجام تاریخی بازگو خواهد شد. عکس‌هایی همچنان از شخص ها یا اتفاقهای ارتباط داشته با آن منتشر شده است. در جنگ جهانی اول به سبب اعلام بی‌طرفی ایران و کشور ما مخصوصا مناطق آذربایجان صحنه‌ی حضور قوای نظامی غریب و نبرد بین دولت‌های روس و عثمانی و انگلیس می باشد. در این بین قبایلی قومی همچنان به تحریک دولت‌های یاد شده است که مسلح شدند و جنگ وکشتار را بیشتر کردند..

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب آذزبایجان در جنگ جهانی اول تماس بگیرید

دانلود کتاب آذزبایجان در جنگ جهانی اول