کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار که توسط علی اصغر شمیم نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. این نوشته بى تردید یکى از مهمترین و با اعتبارترین و مستندترین نوشته هایی است که درمورد تاریخ قاجاریه نگاشته شده است. و درستی آن خصوصا بر مستند بودن و نوشته ی روان و ساده نویسى آن می باشد و به این سبب می باشد که در سال هاى اخیر مورد استفاده زیاد و گسترده دانشجویان رشته تاریخ و سایر رشته هاى علوم انسانى قرار گرفته است.کتاب فوق برگرفته از بیست فصل مستقل می باشد. انقلاب آرام و تغییر رژیم سیاسى و سلطنت محمدعلى شاه و احمدشاه قاجار و از کودتا تا انقلاب قاجاریه عنوان های این اثر است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار تماس بگیرید

دانلود کتاب ایران در دوره سلطنت قاجار