پشتیبانی از ساعت ۹ صبح الی ۱۰ شب :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴

کتاب تاریخ ایران

کتاب تاریخ ایران    این قفسه به تاریخ ایران از دیرباز تا معاصر می پردازد شما می توانید انواع کتاب تاریخ ایران را در این قفسه پیدا و دانلود نمایید

برای ورود به این قفسه روی عکس کلیک نمایید

......................................................................................................................................................  

دانلود کتاب کرونولوژی تاریخ ایران اثر دکتر بهاء الدین پازارگاد

 در مزایای این کتاب و موارد استفاده از آن
۱ این اولین تاریخ ایران است که بصورت کرنولوژيك يعنى به ترتيب تاريخ وقوع حوادث نوشته شده و زمان وقوع هر واقعه را با منتهای سهولت به خواننده نشان میدهد. ۲ در این کرنولوژی با وجود اختصار سعی شده است هیچ یك از وقایع حساس و مهم تاریخی که بفرهنگ و تمدن ایرانی و روابط خارجی آن مربوط میشود از قلم نیفتد و آنچه که ارزش تاریخی دارد در آن گنجانیده شده تا استفاده کنندگان از این کتاب را از مراجعه به کتابهای تاریخی مختلف بی نیاز سازد. نسبت به تاریخ تمدن و فرهنگ و ادبیات و هنر و صنایع و مذهب در ادوار تاریخی ایران توجه مخصوص بعمل آمده و در مقدمه هر دوره خارج از متن کر تولوژی بطور فشرده از سیر تمدن و فرهنگ سخن گفته شده تا کتاب جامعتر و بیشتر سودمند باشد ۴- جغرافیای هر دوره و هر سلسله نیز در مقدمه آن دوره آمده است .
ه سلسله حوادث تاریخی در این کرنولوژی سمی شده است که بیشتر با یکدیگر پیوستگی داشته باشد و اسباب و علل حوادت مختلف و تحولات نیز باختصار بیان شده است تا خواننده بتواند برای خود از آنها استنباط منطقی و قضاوت تاریخی نماید و از این حیث مطالعه کتاب بخودی خود بمنزل آزمایشی سوشمند (تست) است که خواننده از میزان تفکر و استنباط و استدلال خود بعمل میاورد .
و تاریخ مشروطیت ایران و هم تاریخ تحولات بیست ساله اخیر بنحوی فشرده و
در عین حال جامع و رسا ذکر شده و با مقایسه با سایر حوادث مفصل تر بیان شده است. ا سیر روابط ایران با کشورهای خارجی در قرن اخیر بدقت ذکر شده و پیوستگی این روابط که بیشتر اسباب و علل حوادث داخلی ایران را تشکیل داده بخوبی مشهود است و از این حیث شاید بیش از کتابهای بزرگ و پرحجم خواننده را بمسائل ایران و سیر حوادث و روابط خارجی ایران در قرن اخیر آشنا میسازد .
با این کتاب در عین حال که برای مواقع امتحانات داخلی و نهایی تاریخ قابل استفاده بلکه مورد احتیاج زیاد دانش آموزان دبستانها و . هم تمام کلاسهای دبیرستان است برای دانشجویان که فراغت کمی جهت مطالعه كتب مفصل و متعدد تاریخ دارند مرجعی با ارزش است و هم سایر افراد تحصیل کرده و هوشمند و اهل مطالعه که فراغت و حوصله خواندن کتابهای مفصل را ندارند مانند یک کتاب مرجع ((فرنس) در مورد تاریخ ایران و بخصوص
تعیین زمان وقوع وقایع و تواريخ حوادث میتوانند حداکثر استفاده را از آن بنمایند. چون درك اوضاع تاریخی ایران و سلسلهای پس از قلبه اعراب بسبب اینکه بیشتر اوقات در نقاط مختلف ایران بيش از يك سلسله سلطنت یا حکومت میکرده اند برای غالب دانش آموزان و مطالعه کنندگان تاریخ ایران مشکل است در پایان کتاب جدولی ترتیب داده شده که تعداد سالها و سنوات و سلسله ها را طوری نشان میدهد و در نقار خواننده مجسم میکند که دیگر جای ابهامی باقی نخواهد ماند .
ا و سمت حوزه حکومت سلطنت هر سلسله طبق نقشه جداگانه نشان داده شده که کمک فراوانی به روشن شدن خوانند به منطقه حکومت ایران در هر دوره میباشد

 

برای خرید کتاب کرونولوژی تاریخ ایران نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب سهم ایران در تمدن جهان اثر حمید نیرنوری

 تمدن سرزمین ایران که اینک ما وارث ایشانیم نتیجه چند هزار سال سعی و تلاش قوم ها و ملتهای متعدد میباشد .

که هر کدام برای زمانی اندک یا طولانی وظیفه نگهداری بار تمدن ایران را به دوش کشیدن و این وظیفه را به نسل بعد و ملتهای بعدی دادند.
در هر عصر نیز اینگونه حادث شده است که وارثان تمدن بیشتر از یک ملت دیگر باشند.

و همین حضور اختلاف فکری ملتها و مشکل در روش نگرش ایشان نتیجه و حاصل عظیمی برای دنیای ما ایجاد کرد و ار نگاه معنوی و یا مادی تمدن حال را ثروتمندتر ساخته.


هیچ قومی نیست که مدعی باشد که تمدن دنیا صرفا نتیجه تلاتش و زحمتهای قوم ایشان است. اما این درست است که ملتها هر کدام سهم های مختلفی در رشد تمدن جهان داشته و یکی کم و یکی بیشتر.

چراکه هر ملتی را ویژگی هاییست وابسته به روحیه ایشان و یا نژاد ایشان که در طی تربیت استعدادهای این ملت در راستای مشخصی مدد مینماید.

و از سمتی سرزمین ایشان که بستر رشد و پروش هست تاثیر بسزایی در شکل گیری ویژگی ها و صفان ان ملت دارد. 

و بهم پیوستن و ادغام شدن نژادها بی تاثیر نبوده است.ملتهایی که اتفاقهای دنیا گذر کردند و به این یکرنگی رسیدن و شاید چند رنگی در نوع تمدن.

 

برای خرید کتاب سهم ایران در تمدن جهان نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید.و برای دانلود رایگان کتاب به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

دانلود کتاب راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران‌ زمین اثر امیرحسین خنجی

 

با ورافتادن سلطنت صفاریان سیستانی در فروردین ماه ۲۷۹خ به دست امیر اسماعیل سامانی رؤیای احیای شاهنشاهی ایران که یعقوب لیث و برادرش عمرو در ذهن داشتند تعبیر ناشده ماند تا سه دهه بعد به صورت تلاشهای میهن پرستان فرزندان زیار (مرداویج و وشم گیر جلوه گر شود.

برنامه های فرزندان زیار نیز بسبب خیانتهای پسران افسر شده بویه که در سپاه مرداویج بودند و نهانی فریب جاسوسان خلیفه را خوردند و خودشان را به دربار خلافت عباسی وابسته کردند عقیم ماند. پس از آن که مرداویج توسط سه تن از مزدوران تورک خودش که خود را تہائی یہ دربار خلیفه بغداد فروخته بودند ترور شد، پسران بویه دیلمی که تازه با حمایتهای دولت مردان عباسی امیر شده بودند. به عنوان حامیان نیرومند خلافت عباسی وشمگیر برادر مرداویج را از همه سو احاطه کردند تا ناتوان بماند، و با حمایتی که از دربار خلیفه داشتند هیچ گاه نگذاشتند که قلم رو وشم گیر از حد طبرستان و گرگان فراتر رود. تلاشهائی کہ امیران سامانی برای تشکیل سلطنت سراسری به کار بردند نیز توسط پسران بویه عقیم ماند.

پسران بویه نیز روستائیان بی فرهنگی بودند که نه تنها برنامه ای برای احیای فرهنگ و تمدن ایران و شکوه کشور نداشتند و تصوری از پیشرفت در سرشان نبود بلکه دستگاه فرهنگی کشورشان را به دست عرب تبارهای ری و قزوین و دیلمستان سپردند و به دست اینها ترویج گر زبان و فرهنگ عربی در قلمرو خودشان (نیمه غربی ایران زمین) شدند.

در میان امیر شدگان خاندان بویه جوانی به نام پناه خسرو که بعدها لقب عضدالدوله (بازوی دولت از خلیفه دریافت کرد یک استثناء بود، و دوران سلطنتش دوران آبادانی و پیشرفت برای پارس و در اواخر نیز برای عراق به شمار رفت ولی با درگذشت او در فروردین ماه ۳۶۲ خ دوران نابه سامانی در حاکمیت دیلمی آغاز شد؛ و پس از او قلمرو دیلمی ها عبارت بود از امارتهای کوچک متنازع در حال احتضاری که نه میمردند و نه جان می گرفتند؛ و در اثر جنگهای داخلی همیشگی شان به بلائی برای امنیت و آرامش ایرانیان و عاملی برای فروپاشی اقتصاد کشور ما تبدیل شده بودند.

قلمرو امارت دیلمیهای خاندان بویه از حد گرگان در مرور از کرانه های غربی کویر به سوی جنوب تا دریای پارس و خوزستان گسترده بود و تا درون بصره و بغداد دامنه داشت آذربایجان اکنون آذربایجان ایران و آذربایجان مستقل و ارزروم تورکیه) از قلمرو آنها بیرون بود. امیران دیلمی در میان ایرانیان پایگاه نداشتند و به ایرانیان نیز اعتماد نداشتند؛ از این رو - علاوه بر جماعتی از جوانان دیلمی که در ارتش خویش داشتند و چندان پرشمار نبودند تکیه شان برای نگهداری قدرتشان بر روی مزدوران تورک بود که از بیابانهای شمالی گرگان و شرقی دریای مازندران وارد ایران می شدند و خودشان را به امیران دیلمی می فروختند و در نوجوانی وارد ارتش کرده می شدند.

همین امر پای عنصر تورک را در سرنوشت سیاسی و اجتماعی مردم نیمه غربی ایران زمین در دوران امارت دیلمیان گشود. امیران سامانی که مرکز حاکمیتشان شهر بخارا در ازبکستان کنونی بود نیمه شرقی ایران زمین را در قلمرو خویش داشتند. سرزمینهائی که اکنون کشورهای تاجیکستان افغانستان ،قرغیزستان ازبکستان و تورکمنستان را تشکیل میدهد را در قلمرو داشتند؛ و بر روی نقشه ایران کنونی، مرزهایشان برگرانه های شرقی و شمالی کویر پایان می گرفت.

 

برای خرید کتاب راهگشایان حاکمیت تورک بر ایران‌ زمین نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

 

دانلود کتاب تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای ۱۲۹۹ اثر محمدرضا والیزاده معجزى

 

 گنجینه پیش رو مجموعه ای از گرانبهاترین ناگفته ها است که برای نخستین بار به دست یک
لرستانی فراهم آمده و به یادگار مانده است و برای همه خواندنی، جالب، با اهمیت و از حساسیت ویژه ای برخوردار است در و برایش و انتشار این گنجینه تلاش شد تا امانتی که به ما سپرده شده به دست صاحبان شایسته آن یعنی شما خوانندگان فرهیخته، رسانده شود. با پافشاری بر این که ویراستاران و ناشر محترم تنها امانتداران و خدمتگزارانی بیش نیستند وآنچه در دست داریم یادگار و پیام نویسنده محترم است که آن را از سر دلسوزی و برای خودشناسی فراهم آورده است. بنابراین هر گونه ملاحظه کاری در ویرایش و شر اخبار آن پیامدهای زبان بازی میتوانست درید داشته باشد.

از این رو در نقد و تفسیر در مورد جزییات آن پرهیز نمودیم و آن را به شما خواننده نکته سنج واگذار کردیم باشد که به کمک منابع مکتوب با شفاهی و اسناد و مدارکی که در دست دارید به نقد عالمانه آن بپردازید. و براستاران و ناشر نیز آماده هر نوع همکاری در زمینه نشر نوشته و یادآوری سودمند شما هستند و سرانجام این که بر این باوریم که باید به پاس یک عمر تلاش دلسوزانه نویسنده چشم سر فرو بندیم و گوش جان به پیامش بسپاریم. باشد که تا چشم داشت او را برآورده نماییم. در ویرایش اثر حاضر امانتداری و حفظ پیام نویسنده معیار و منای کار بوده است.

با این حال آنچه در این فرایند صورت گرفته چنین است از آن جا که نویسنده مطالب کتاب را به یکباره ننوشته بود بلکه در یک دوره طولانی و به فراخور زمان به مطالب آن افزوده اند، اثر، سازماندهی مشخصی نداشت در نخستین گام گوشیدیم بر پایه زمان پادشاهی بادشاهان قاجار و رویدادهای مهم بعد از آن دوره آن را نخش بندی و هر بخش را نیز بر پایه عملکرد و روزگار فرمانروایی فرمانروایان ارستان فصل بندی نماییم در پاره ای از موارد چون فصل یکم بخش سیم که مطلب از قلم افتاده بود مطالبی بر متن افزودیم با این همه ممکن است در سازماندهی صورت گرفته نارساییهایی از جمله توزیع نامتناسب مطالب و گاه عدم رعایت دقیق تقدم تاریخی برخی فرمانروایان به چشم بخورد که دست بردن در آن کار را بد می کرد.

خوشبختانه نویسنده رعایت حال خوانندگان را نموده و کوشیده تا مطالب را به گونه ای بیان دارد که نیاز به مراجعه به کتابها و منابع دیگر نباشد. از این رو برای شناساندن همه شخصیتهای کتاب در زیرنویس و گاه متن دست کم یک سطر هم که شده است مطلب آورده اند.

چنان که در پاره ای از موارد این حسن توجه به ویژه برای خواننده امروزی به حشو و تکرار می تواند تعبیر شود. در نتیجه چندان گنگیها و دشواریهای قابل شرحی نبود که با آوردن افزودهها به رفع آن پرداخته شود زیرا مطالب به گونه ای هستند که با خواندن کل کتاب هر نارسایی ممکن در زمینه نامهای جغرافیایی و کسان بر طرف می.شود.

با این حال در تدوین مطالب هر فصل بر یابد اهمیت مطالب برخی دخالتها شد. بدین صورت که پانویسهای مربوط به لرستان و شخصیتهای محلی در همان جای خود حفظ گردید و آنچه با تاریخ لرستان و متن پیوند غیر مستقیم داشت. در مواردی که تکراری و بی ارزش بود حذف و یا به قسمت یادداشتهای یابان فصل انتقال یافت

 

برای خرید کتاب تاریخ لرستان روزگار قاجار از تاسیس تا کودتای ۱۲۹۹ نسخه چاپی اینجا کلیک نمایید و برای دانلود رایگان به ادامه مطلب مراجعه نمایید.