درباره کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت این کتاب که توسط ویل دورانت نوشته شده است پیرامون تاذیخ تمدن جهان است که از مشرق زمین شروع می کند و عصر .عصر تاریخ را بررسی تا جلد آخر که عصر ناپلِون است که قرار بود تا زمان حال ادامه یابد که به عمر ویل دورانت نرسید.کتاب تاریخ تمدن در ایران توسط دو ناشر به چاپ رسید یک دوره تاریخ تمدن بیست و هفتجلدی که قبل از انقلاب به چاپ رسید و نسخه دیگر در یازده جلد که هر دو نسخه برای خرید موجود است و برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نماید

خرید کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت 27 جلدی

خرید کتاب تاریخ تمدن یلزده جلدی کلیک کنید

 

دانلود کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت