کتاب تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران که در سال هزار و نهصد و سی و یک چاپ شده می باشد.این اثر توسط ویلیام مک الوی میلر نوشته شده است.که انتشارات آن چاپخانه آوگوست پریس می باشد.که دارای تعداد سیصد و هشتاد صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است. اثر فوق نخست به مسیحیت و رویداد و به وجود آمدن آن و موردهای ربط داده شده به زندگانی عیسی پرداخته است. که به طور عمده ترجمه‌ای از اناجیل می باشد. همچنان به منشا کلیسا و نقوش آن در پیدایش مسیحیت و تاثیرگذار آن بر تمدن روم پرداخته است. در آخر ظاهر شدن اسلام و ورود آن با شمشیر به ایران و از بین رفتن آتشکده و کلیسا به طور توامان نوشته را به تلخی به آخر رسانده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید دانلود کتاب تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران