کتاب کورس که به دست نیکوس کازانتزاکیس نوشته شده است.که انتشارات آن آگاه می باشد.که دارای تعداد نود هشت صفحه می باشد.و با جلد شومیز منتشر شده است. او نگارنده ی که مشکلات اجتماع انسانی را داشته است و به طور عمق به تحلیلات آنها انجام شده است.نیکوس کازانتزاکیس نویسنده و شاعر و خبرنگار و مترجم و جهانگرد یونانی در شهر هراکلیون در شهر کرت به دنیا آمده است و در بیست و شش در فرایبورگ آلمان از دنیا رفته است. آثارش به اکثر زبان‌ها ترجمه شده‌است. ادیسه که دنباله شاهکار هومر است از سی و سه هزار و سیصد و سی و سه به زمان ده‌سال به طول انجام رسیده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کورس تماس بگیرید

دانلود کتاب کورس