مجموعه کتاب پاردایان ها که توسط جمعی مترجمان ترجمه شده است.و به دست میشل زواکو نوشته شده می باشد.با جلد شومیز منتشر شده است. میشل زواکو‏ نگارنده و روزنامه‌نگار مشهور فرانسوی می باشد. او در سال هزار و هشتصد و شصت در آژاکسیو متولد شده است. او خلق کنده ی اثرهایی زیبا و در خصوص تاریخ و سرشار از ماجرا می باشد که در قرن فوق با اقبال عامه رو به رو شده می باشد.میشل زواکو در آخر در روز هشتم اوت هزار و نهصد و هجده در سن پنجاه و هشت سالگی در گذشت.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید مجموعه کتاب پاردایان ها تماس بگیرید

دانلود مجموعه کتاب پاردایان ها