کتاب کاترین کبیر که توسط زویا اولدنبورگ نوشته شده است.که با ترجمه ی محمود طلوعی می باشد.که دارای تعداد سیصد و شصت و چهار صفحه می باشد.و با جلد گالینگور منتشر شده است. با کارها و رویدادها و حرکات غیر منطقی خود به صورت عرصه را بر روحانیونو نظامیان و آحاد افراد آن کشور تنگ شده است که تمام رویداد خواهان عزل او خواهند شد. ملکه ی از یکی دربارهای کوچک کشور آلمان می باشد که به دلیل توصیف نمودن فردریک پادشاه پروس به دربار روسیه سفر نمود و به عقد ازدواج پطر سوم خواهرزاده ملکه الیزابت و امپراطریس روسیه درآمد. بعد از آن تمامی سرنوشت کاترین تا دوران فوتش صرف لهب و لعب و شهوترانی کرده است و در این مسیر پوتم کین صدراعظم مقتدر آن سرزمین یار و ندیم او بوده است. کاترین دوم که بعدها مشهور به کاترین کبیر انجام داده است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب کاترین کبیر تماس بگیرید

دانلود کتاب کاترین کبیر