کتاب سواد که توسط پائولو فریره نوشته شده است.که با ترجمه ی حسام حسین زاده به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است.کتاب سواد مقدمه سواد و پداگوژی توانمندسازی سیاسی هنری ژیرو می باشد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب سواد تماس بگیرید

دانلود کتاب سواد