کتاب دانستنیهایی درباره دزدان دریایی که با ترجمه ی سعیده عاقلتر به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. که توسط بارنابی هاروارد نوشته شده است.در واقعیت دزدان دریایی بسیار زیاد و پیوسته آنقدر نیرو و جسارت پیدا نموده اند که واسه ی خود حکم و مقر حکمرانی همچنان تعیین می نمودند. به صورتی که رومی ها در سال شصت و هفت پیش از میلاد ناگزیر شدند یک کشتی سرباز را واسه ی گوشمالی این دزدان با جسارت روانه و مقر حکمرانی آنها را از بین برند. اثر فوق از صدها و و حتی امکان دارد از هزاران سال قبل مسبوق به سابقه می باشد و تا حال حاضر ادامه داشته باشد.آنگونه که در سده های قبل از میلاد کشتی های متعلق به یونان کهن و رومی ها و اکثرا و بارها در دریای اژه و مدیترانه مورد تهاجم دزدان دریایی این محدوده صورت گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب دانستنیهایی درباره دزدان دریایی تماس بگیرید

دانلود کتاب دانستنیهایی درباره دزدان دریایی