کتاب تاریخی اورارتو که به دست بوریس ب پیوتر ووسکی نوشته شده است.با جلد شومیز منتشر شده است. مردم اورارتو از نوادگان گرجی‌ها و ارمنی‌ها به حساب می آیند و از حدود هزار و پانصد سال قبل از میلاد مسیح تا ششصد قبل از میلاد بر منطقه حکمرانی دارند.اورارتو که به آن پادشاهی وان و همچنان پادشاهی آرارات هم اکنون گفته شده است. اسم تمدّنی در دوران آهن است. گستره جغرافیایی حکومت این تمدن در سمت و سوی دریاچه ارومیه دریاچه وان و بلندی‌های ارمنستان قرار گرفته است.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب تاریخی اورارتو تماس بگیرید

دانلود کتاب تاریخی اورارتو