کتاب عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی که توسط برتولت برشت نوشته شده است.که با ترجمه ی مینو ملک خانی و مهدیذ اسفندیار فرد به انجام رسیده است.و با جلد شومیز منتشر شده است. برتولت برشت‏ متولد شده در ده فوریه هزار و هشتصد و نود و هشت در قدیم چهارده اوت هزار و نهصد و پنجاه و نه نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و شاعر آلمانی سوسیالیست و کمونیست می باشد.او سرودن شعرهایش را در پانزده سالگی و قبل از نمایشنامه‌نویسی شروع نموده است و اولین سروده‌هایش را میان سالهای هزار و نهصد و چهارده تا هزار و نهصد و هفده سرود و آنها را در انتشارات محلی چاپ نمود. در سال هزار و نهصد و هجده وقتی که به خدمت سربازی خوانده شد افزون بر کار در بیمارستان نظامی پشت جبهه مشغول شد.

برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی تماس بگیرید

دانلود کتاب عظمت و انحطاط شهر ماهاگونی