پشتیبانی ۹ صبح لغایت ۱۲ شب ( دفتر میرداماد :۲۶۴۰۱۹۵۶_ دفتر سهروردی : ۸۸۴۷۸۱۹۶ ) ( مشاور فنی :  ۰۹۱۲۵۳۴۳۶۴۴ )

0
0
0

کتاب تاریخ جهان

تاریخ جهان   این ققسه شامل کتاب های تاریخ جهان می شود کتاب هایی که راجع به تاریخ جهان نوشته حال بصورت کلی یا تاریخ هر کشوری غیر ایران

کتاب سرزمین جاوید نوشته ماریژان موله و هرتزفلد و گیرشمن می باشد و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و هشت به چاپ رسیده و در انتشارات زرین چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد ششصد و سی و هفت صفحه است. این اثر جلد چهارم از نمونه ی جمع شده از چهار جلدی اقلیم جاوید می باشد. این جلد از ادامه جلد سوم که در دوران و وقت شاپور اول پسر اردشیر بابکان تاسیس کننده ی سلسله ساسانیان است آغاز می‌شود و با به آخر رسیدن زندگی شاپور دوم به پایان می‌رسد.از صفحه هزار و هشتصد و نود و یک که شروع این جلد است تا صفحه دو هزار و هفتاد و هشت از زبان شاپور می باشد. تعداد این صفحات صد و هشتاد و هفت صفحه می‌باشد. ولی می بایست سی و پنج صفحه از این صفحات را کم نمود. برای آن که ارتباط با توضیح و شرح حال کارتیر دارد. برای خرید کتاب سرزمین جاوید به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب سرزمین جاوید, ماریژان موله و هرتزفلد و گیرشمن

کتاب انقلاب کبیر فرانسه نوشته جرج روده می باشد و توسط مجید امین موید ترجمه گشته است.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هشتاد به چاپ رسیده و در انتشارات اشاره چاپ گشته است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد چهارصد و سه صفحه است. در سال هزار و هفتصد و هشتاد و نه ميلادي و داخل فرانسه انقلابي رخ داد كه مشهور به انقلاب كبير فرانسه شده است. اين انقلاب را فراماسونرها و افرادی که طرفدار ايده‌هاي بورژوازي و سرمایه داری بودند رهبري می نمودند . انقلاب فرانسه يك انقلاب ليبرال و بورژوايي بود.پیش از رخ دادن انقلاب و در وقت سلطنت لويي شانزدهم فرانسه برگرفته از يك مجلس طبقاتي بوده و اشرافيت فئودال از مزاياي بخصوصی برخوردار بوده اند كه نماينده های بازرگانان و سرمايه‌داران و صاحبان صنايع که فاقد آن امتيازات بودند. در مسیر انقلاب فرانسه و رهبری نمودن با سرمايه‌داران و بازرگاناني بود كه ايده‌هاي بورژوايي و دوره ی روشن‌گري را در سر پرورش داده و با شعار برابري خواهان حقوق مساوی با اشراف و لغو امتيازات بخصوص فئودالي بودند. برای خرید کتاب انقلاب کبیر فرانسه به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب انقلاب کبیر فرانسه, جرج روده

کتاب ارابه خدایان که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط سیامک بودا ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد دویست و شصت و دو صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و شصت و یک به انتشار رسیده و در نشر جاویدان چاپ گشته است. اریک فون دانیکن داخل ایران با اثر ارابه خدایان معروف شده است. او با تحمل سختی سفرهای بس طولانی به دنیای ناشناخته ای راه پیدا کرده که در تاریخ علوم و به ویژه باستان شناسی دگرگونی بوجود آورد. در اثر ارابه خدایان صحبتهای او به خیال زیادتر شباهت دارد تا واقعیت و به صورت اصولی کار او متکی به باستان شناسی است. ولی جهان علوم در برخی کشورهای دنیا برداشت و خط تازه ای در پژوهش ها و نظرات او در خصوص تاریخ خیلی دور بشر و احتمال سفرات موجودات خیلی باشعورتر از ما به کره زمین پیدا نمود. دانیکن به صورت صریح ابراز می نماید که نگاشتن اینگونه متونی احتیاج به تهور و شهامت دارد. برای آنکه این فرضیات با آن چیزی که باستان شناسی تا حال حاضر اظهار داشته دشوار تضاد دارد. برای خرید کتاب ارابه خدایان به لینک موجود مراجعه نمایید.

کتاب ارابه خدایان, اریک فون دانیکن

کتاب اسرار ابوالهول که به دست اریک فون دانیکن نگاشته و توسط قدیر گلکاریان ترجمه شده است.این نوشته با زبان فارسی و دارای تعداد صد و شصت و هفت صفحه می باشد.اثر فوق در سال هزار و سیصد و هفتاد و پنج به انتشار رسیده و در نشر علمی چاپ گشته است.در اثر فوق که اسرار ابوالهول نام دارد اریک فون دانیکن از چطور بودن تفکرات و اندیشه های مردم مصر باستان در سوی ایجاد مجسمه های غیرطبیعی همانند ابوالهول صحبت به میان می آورد. او اسرار صحرای گرم و بسیار گرم و سوزاننده و شنزار مصر را همراه مستندات تاریخی می شکافد و با توسل به اساطیر و کتب عهد عتیق و نمایه های در حال حاضر همانند مسافران فضایی کوشش در کشف اسرار مصر داشته است. او از گورهای مقدس و جسدهای مومیایی گشته آپیس و فراعنه نمونه هایی ذکر می نماید که فقط با مطالعه ی متون پی به بزرگی و ژرف داستان خواهید برد. برای دانلود کتاب به ادامه مراجعه نمایید و برای خرید کتاب اسرار ابوالهول تماس بگیرید.

کتاب اسرار ابوالهول, اریک فون دانیکن